19138294 sUw jaarrekening, onze zorg

Wij kunnen uw jaarrekening samenstellen uit de door u zelf ingeboekte en elektronisch aangeleverde administratie, of uit uw, door ons ingeboekte administratie. De jaarrekening wordt door ons, in principe, samengesteld op fiscale grondslagen.

Dit levert u een vermindering van de administratieve lasten op.


Pro Management Software kan gecombineerd worden met uw eigen boekhoudsoftware

Doordat wij werken met Pro Management software, maakt het niet uit welke boekhoudsoftware u zelf gebruikt. Wij kunnen uw administratie altijd inlezen.
Vervolgens stellen wij uw jaarrekening in concept op en wij mailen u onze vragen en opmerkingen, die wij hebben naar aanleiding van het opstellen van uw jaarrekening. Deze bespreken we met u, en de uitkomsten van de bespreking, nemen we mee in de definitieve jaarrekening. Hierna ontvangt u van ons een jaarrapport, dat wij ook met u bespreken.

Is het jaarrapport akkoord bevonden, dan kan dit vervolgens, bij zogenoemde IB ondernemers, dienen als fiscale jaarrekening bij de aangifte Inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen. Bij rechtspersonen dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarna de jaarstukken gepubliceerd dienen te worden bij de Kamer van Koophandel. Ook bij het opstellen van zowel een verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin de jaarstukken zijn goedgekeurd, als bij het opstellen en indienen van de Publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel, kan Cijfers en Wetten u van dienst zijn.

Wilt u meer informatie over het bovenstaande, neem dan contact met ons op!

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn